+39 0183.650707
www.immobiliaremartinelli.com

Nyttig information

Købskontrakt dokumenter


Når man har identificeret en ejendom, som man ønsker at købe udarbejdes et bindende skriftligt tilbud. I en nærmere bestemt periode (normalt mellem 5 og 15 dage) er køber forpligtet til at købe ejendommen til den tilbudte pris. Hvis tilbuddet accepteres af sælger, betales et 10% ikke refunderbart depositum.

Det næste step i processen er at underskrive en foreløbelig købsaftale (Compromesso di Vendita), som udarbejdes enten af ejendomsmægleren eller en Notar. Dette dokument indeholder handlens væsentligste elementer, såsom en fuldstændig beskrivelse af ejendommen, køber og sælger, købsprisen, financieringsforhold, overtagelsesdato, og andre forhold, som skal være opfyldt før købsaftalen er opfyldt. På dette tidspunkt betales yderligere depositum på mellem 10% og 30% af købsprisen.

Købsaftalen (Atto) færdiggøres ved underskrift af det Endelige Skøde (Rogito), som udarbejdes af en Notar. Ejendomsretten overgår herved, sammen med betaling af restsummen samt andre betalinger, såsom Notaren's salær, afgifter og ejendomsmæglens salær, som forfalder på dette tidspunkt.

BETALINGS METODER - Alle betaling skal falde enten som Bankcheck (ASSEGNO CIRCOLARE) eller bankoverførsel.

EJENDOMSMÆGLERENS SALÆR - Salærer varierer (normalt mellem 3% og 4%) og betales af både sælger og køber. Ofte forfalderl ejendomsmæglerens salær til betaling ved underskrift af den foreløbelige købsaftale (COMPROMESSO).

REGISTRERINGS AFGIFTER (IMPOSTA DI REGISTRO) - Afgiften på salg af fast ejendom er 3% for permanent bolig og 10% for fritidsejendomme. Disse satser beregnes på grundlag af den registrerede Ejendomsværdi (RENDITA CATASTALE) noteret i det lokale Ejendomsregister (CATASTO). Moms betales ikke ved handel af ejendomme mellem privatpersoner, men betales såfremt ejendommen købes af et firma.

Get in Touch

Contact us right now for further informations or for an appointment

One stop shopping


An exclusive contract with Immobiliare Martinelli ensures that you sleep at night because all the myriad real estate boxes are ticked: from the development of a bespoke marketing strategy within a network of carefully selected and trusted agencies to ensure maximum exposure of your property if you are selling and maximum coverage of the region if you are buying property, to the experienced navigation of the regulatory paperwork and protocols, to the expert negotiation of a mutually satisfactory contract on behalf of the seller and buyer.